messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_circle คณะผู้บริหาร
นายชยามร บุญเต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 08 9222 3646
นายชนชน โพธิราบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 08 3385 4456
นายอดิศร สุขจันททร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08 1147 0474
นายเสริม เจียงวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 06 1048 6515