messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาท
นางบรูณ์ภาค ภูมิโภคพัฒน์
หัวหน้าศูนย์ฯ
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรารัตน์ สมศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรสุดา หมุ่ยโท
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา สระทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงใจ บัวไข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก