องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายพสิษฐ์ เข็มบุบผา
เจ้าพนักงานประปา
นายพีรเดช ประดับสุข
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายวิโรจน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสาคร นามวงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววิภาวดี สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประพันธ์ เกิดแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายทวีชัย มาลา
พนักงานจ้างเหมา