messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview33
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.67 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview16

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview46
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview286
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทกาหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview279

folder แผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview22
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบ ผด.2) grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview16
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview66
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview56
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview67

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม