messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 136
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1