messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขะยูง
นางสุพิน ธรรมชาติ
หัวหน้าศูนย์ฯ
โทร : 0951492803
นางประดับ มาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุบล บุญตา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก