messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้บริหารองค์กร
นายชยามร บุญเต็ม
นายก อบต.ปราสาท
นายชยามร บุญเต็ม
นายก อบต.ปราสาท
แผนการดำเนินงาน
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.ปราสาท

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗
การลงพื้นที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ปราสาทบ้านปราสาท
 
cast ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.67 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview17
กิจกรรมประจำเดือน พ.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง/ประชาสัมพันธ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้1,029
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,163
ทั้งหมด 149,470


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
28/05/2567
28/05/2567
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กสว.
28/05/2567
28/05/2567
การแก้ไขวิดีโอถอดบทเรียนธนาคารขยะ
กค.
28/05/2567
28/05/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/05/2567
28/05/2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ