องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับต้น)
นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นายสุรชาติ พานทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวนิธิดา นามวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทิตย์ สุขดี
คนงานทั่วไป