องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0933356361
นายวรเชฎฐา ทองปาน
รองปลัด อบต.ปราสาท
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชาญชัย สำราญจิตร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา รรก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0610541802