ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : VvYNs2JMon22015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้