ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : a2xKzqVWed35738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LX5nlq0Wed40852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้