ชื่อเรื่อง : กิจกรรมวันที่ 13 ก.ย..65
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2565 นายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ สายคง นางจุรีย์ พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.ปราสาท และงานสวัสดิการและสังคมดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสุขภาพสตรีวิถีไทย เพื่อให้กลุุ่มสตรีในเขตตำบลปราสาทมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ยา การใช้สมุนไพร การทำสมุนไพรใช้เองอย่างถูกวิธีจะทำให้ระบบสุขภาพชุมชนดีลดความเสี่ยงในการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง อบต.ปราสาทขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : BxhtrdnWed103822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zX9x48qWed103831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tMVZe2VWed103842.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้