ชื่อเรื่อง : กิจกรรมวันที่ 2 ก.ย.2565
รายละเอียด : ๒ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทโดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปราสาทโดยนายอนันต์ ประยงค์หอม สถานศึกษาในเขตตำบลปราสาท และวัดต่างๆ ในเขตตำบลปราสาท พร้อมด้วยประชาชนตำบลปราสาทและตำบลใกล้เคียง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดป่าบ้านหนองฮะ ตามโครงการ " โจ๊ดฉิ๊ไทไซเบี๊ยด " (นุ่งผ้าไทยใส่บาตร) โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนตำบลปราสาท #ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันมาทำบุญในครั้งนี้ครับ
ชื่อไฟล์ : bALXfiQFri122941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 362qQKgFri122947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JuAYPiYFri122954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้